Loosdrechtsebos 132, 1213 ZD Hilversum bestuur@stichtingwelzijnsenioren.nl 06 53 18 35 76

Welzijn is een recht!

De Stichting Welzijn Senioren vindt dat welzijn een recht is. Zeker voor senioren die zich in deze dynamische, snel veranderende samenleving vaak kwetsbaar voelen. Eenzaamheid en armoede liggen op de loer en zijn niet altijd makkelijk te herkennen, laat staan te voorkomen.

De Stichting Welzijn Senioren wil bijdragen aan het welzijn van senioren vanaf 55 jaar die thuis wonen, in verzorging- en verpleeghuizen, hospices en andere woonsituaties in de regio Midden-Nederland. Wij doen dit door materiële steun te geven aan projecten die zijn gericht op het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van senioren. Omdat wij vinden dat welzijn een recht is!