Loosdrechtsebos 132, 1213 ZD Hilversum bestuur@stichtingwelzijnsenioren.nl 06 53 18 35 76

Ouderen Welzijn Fonds

Ouderen welzijn

Het is bijna niet voor te stellen, maar in ons welvarend Nederland zijn nog steeds senioren die met (niet altijd direct zichtbare) armoede kampen. Zij hebben geen geld om een fatsoenlijk en gezond matras te kopen. Zij hebben geen internet en zijn daardoor afgesloten van belangrijke communicatie- en informatie. Zij kijken nog naar een oude- of deels defecte tv, terwijl televisie voor veel senioren een belangrijke tijdsinvulling is. Of een alleenstaande senior die geen geld heeft om de cv te laten repareren.

Speciaal voor die groep heeft de Stichting Welzijn Senioren het Ouderen Welzijn Fonds in het leven geroepen. Het project biedt iedereen in de regio Gooi & Vechtstreek de kans om een bijdrage aan te vragen van maximaal 2.000 euro. Het kan alleen worden aangevraagd middels een professionele organisatie. De stichting vergoedt uitsluitend goederen middels een factuur.

Kent u iemand in uw omgeving die in aanmerking zou kunnen komen voor een bijdrage? Vul dan samen met die persoon het aanvraagformulier in. Bedenk dat het kan gebeuren dat een van onze bestuursleden een bezoek kan brengen aan de betreffende persoon. Niet ter controle maar om te beoordelen of de gevraagde hulp de juiste en voldoende is.