Welzijn is een recht!

De Stichting Welzijn Senioren vindt dat welzijn een recht is. Zeker voor senioren die zich in deze dynamische, snel veranderende samenleving vaak kwetsbaar voelen. Eenzaamheid en armoede liggen op de loer en zijn niet altijd makkelijk te herkennen, laat staan te voorkomen.

De Stichting Welzijn Senioren wil bijdragen aan het welzijn van senioren vanaf 55 jaar die thuis wonen, in verzorging- en verpleeghuizen, hospices en andere woonsituaties in de regio Midden-Nederland. Wij doen dit door materiële steun te geven aan projecten die zijn gericht op het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van senioren. Omdat wij vinden dat welzijn een recht is!

Zorgzame buurten
Speciale aandacht heeft de Stichting Welzijn Senioren voor de inspanningen die inwoners, de gemeente en verschillende welzijns- en zorginstellingen in Gooi- en omstreken doen, om zorgzame buurten te stimuleren en ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn: gereedschap om gezamenlijk te tuinieren, de inrichting van een ontmoetingsruimte (spelletjes, koffieapparaat), gereedschap om te klussen, jeux des boulles ballen, enz.

Vormt u samen met uw buurt zo’n gemeenschap en heeft u een burgerinitiatief voor een project of activiteit waarvoor u financiële ondersteuning nodig heeft? Geef dat dan duidelijk in uw aanvraag aan (in tabblad projectsubsidies) en omschrijf hoe uw project bijdraagt aan die zorgzame buurt. De doelgroep is 
55-plussers.