€urgent Fonds

Steeds meer ouderen hebben moeite om financieel rond te komen. Ze doen hun best om alle eindjes aan elkaar te knopen, maar juist dan gaat de televisie kapot, de wasmachine, de ijskast of de CV. En daar is op dat moment dan geen reservepotje voor. Ook dat nog!

Dat is het moment waarop het €urgent fonds in beeld komt. Want het €urgent fonds kan op een snelle en eenvoudige manier uitkomst bieden.

Het fonds biedt iedereen in Gooi- en Vechtstreek die 55 jaar of ouder is de mogelijkheid een bijdrage van maximaal € 1.000,- te vragen als de gemeente geen financiële hulp kan bieden. Zie daarvoor de website van de gemeente.

Het €urgent fonds is een samenwerking tussen de Stichting Welzijn Senioren, de Stichting HilverZorg en andere organisaties voor zorg en welzijn in Hilversum. Medewerkers van die organisaties kunnen bij hun cliënten een situatie tegenkomen waarvan ze denken dat die in aanmerking komt voor een bijdrage van het €urgent fonds.  Zij kunnen dan via de onderstaande rode knop een aanvraag indienen.

De gehele procedure is als volgt:

  1. Uw organisatie dient een verzoek in bij de SWS via de website en per email met offerte/voorstel;
  2. Het SWS bestuur beslist positief of negatief op het verzoek;
  3. Bij een positief besluit: de organisatie/aanvrager bestelt en betaalt het product;
  4. Na aflevering van het product aan de begunstigde / cliënt  stuurt de aanvrager:
  • Zijn/haar declaratie met bankinformatie
  • Dagafschrift bank van de betaling van het product
  • De factuur van het product; op de factuur moeten staan: naam, adres, telefoonnummer van de begunstigde en de afleverdatum

   5. SWS controleert of het product is afgeleverd

   6. Daarna zal SWS het goedgekeurde bedrag overmaken aan de organisatie/aanvrager