Onze missie

Onze missie

De Stichting Welzijn Senioren wil projecten ondersteunen die het doel hebben om het leven van senioren vanaf 55 jaar meer comfort te schenken. Met name senioren die wonen in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en hospices. Ook aanvragen die andere woonsituaties voor senioren betreffen nemen wij in behandeling. De stichting neemt alleen aanvragen in behandeling uit de regio Midden-Nederland.

Het moet daarbij gaan om materiële steun aan projecten die zijn gericht op versterking van de fysieke gesteldheid of sociale status van senioren.

De Stichting Welzijn Senioren staat open en bevordert samenwerking met instanties, instellingen en organisaties die op het terrein van welzijn voor senioren werkzaam zijn.