Over ons

Over ons

In 1969 werd door 4 kleine kerkgenootschappen de Stichting Het Vierkerkenhuis opgericht. De stichting had ten doel om huizen te bouwen in het belang van personen boven de 65 jaar, die rust, verzorging en/of verpleging behoefden uit de gemeente Hilversum maar die in principe nog in staat waren zelfstandig te kunnen funktioneren.

Op initiatief van het Stichtingsbestuur werd in 1977 gestart met de bouw van 121 bejaardenflats in Hilversum Noord. In 1985 werd gestart met de bouw van 56 identieke flats. De bouw verliep volgens plan en de eerste bewoners konden er in 1986 hun intrek nemen. In 2000 werden de appartementen van de Stichting Het Vierkerkenhuis verkocht aan Atrium. Op de plek van het Vierkerkenhuis staat nu het woondienstencentrum Lopes-Dias.

Na de verkoop in 2001 heeft het bestuur van de Stichting van de opbrengst van de verkoop een fonds in het leven geroepen en in 2014 werd de naam van de stichting veranderd in de Stichting Welzijn Senioren. Sindsdien beheert de Stichting het vermogen, waarvan de renteopbrengsten beschikbaar zijn voor realisatie van de statutaire doelstelling: de behartiging van het welzijn van senioren.