Projectsubsidies

Voorwaarden projectsubsidies

De Stichting Welzijn Senioren geeft uitsluitend materiële bijdragen.

De steunverlening aan projecten geschiedt niet in de vorm van dotaties of donaties, maar op basis van vergoeding van gefactureerde producten (b.v. goederen).

Uw project dient binnen 6 maanden afgerond nadat uw aanvraag door ons is geaccepteerd.

Alleen kosten die direct aan het project gerelateerd zijn komen voor vergoeding in aanmerking.

We beoordelen uw project op de inhoudelijke kwaliteit in relatie tot het doel van de regeling.

De beargumenteerde aanvraag dient zo mogelijk vergezeld van het laatste financiële jaaroverzicht, statuten en inschrijving Kamer van Koophandel.